Trầm Cảnh Của thương hiệu Vương Trầm được lấy từ khối thân cây gió bầu chọn lọc và có tính thẩm mỹ nhất

Showing all 10 results

Show sidebar
Close

Trầm Cảnh Cây TCC01

60,000,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: Đang cập nhập
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN01

10,350,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 150g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN02

40,296,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 438g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN03

9,750,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 65g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN04

34,200,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 228g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN05

6,900,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 46g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN06

15,150,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 101g
Close

Trầm Sánh Cảnh TSC02

19,350,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 4300g
Close

Trầm Sánh Cảnh TSC03

20,250,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 4500g
Close

Trầm Sánh Cảnh TSC04

10,575,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 2350g