Showing all 10 results

Show sidebar
Close

Trầm Cảnh Cây TCC01

60,000,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: Đang cập nhập
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN01

10,350,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 150g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN02

40,296,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 438g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN03

9,750,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 65g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN04

34,200,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 228g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN05

6,900,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 46g
Close

Trầm kiến cảnh tự nhiên TKCTN06

15,150,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm kiến cảnh tự nhiên
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 101g
Close

Trầm Sánh Cảnh TSC02

19,350,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 4300g
Close

Trầm Sánh Cảnh TSC03

20,250,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 4500g
Close

Trầm Sánh Cảnh TSC04

10,575,000
Thông số sản phẩm:
 • Trầm sánh cảnh
 • Xuất xứ: Khánh Hòa, Việt Nam
 • Trọng lượng: 2350g