Showing all 10 results

Show sidebar
Close

Cóc Thiềm Thừ Gỗ Hương Ta CTT01

2,000,000
Tượng Cóc Thiềm Thừ Gỗ Hương Ta CTT01
 • Mã: CTT01
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu: 100% Gỗ Hương Ta
 • Kích thước: Chiều cao 14 cm, chiều rộng : 20cm
 • Đặc điểm: gỗ hương ta, vân gỗ đẹp, lì gỗ rất mịn
Close

Quan công Gỗ Trắc Nam Phi QCTNP01

2,500,000
Quan Công Gỗ Trắc Dây Nam Phi QCTNP01
 • Mã: QCTNP01
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu:gỗ trắc dây Nam Phi
 • Kích thước: Chiều cao 40 cm, đường kính 13cm
Close

Tam Đa Gỗ Trắc Dây – TD01

2,500,000
Tam Đa gỗ trắc dây PHÚC-LỘC-THỌ
 • Mã: TD01
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu: 100% Gỗ trắc dây
 • Kích thước: Chiều cao 29 cm, chiều rộng của 1 vị: 11cm
 • Đặc điểm: gỗ trắc dây, vân gỗ đẹp, lì gỗ rất mịn
Close

Tượng 3 cóc trên gậy như ý gỗ Trắc

4,900,000
Tượng 3 cóc trên gậy như ý gỗ Trắc
 • Mã: CTT02
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu: 100% Gỗ Trắc
 • Kích thước: Chiều cao 19 cm, chiều rộng : 38cm
 • Đặc điểm: gỗ trắc màu gụ, vân gỗ đẹp, lì gỗ rất mịn
Close

Tượng Di Lạc Nu Hương TDLNH

20,000,000
Tượng Phật Di Lạc Nu Hương
 • Mã:TDLNU
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu:gỗ nu hương
 • Kích thước: Chiều cao 60 cm, chiều rộng 38cm
Close

Tượng Di Lạc Trắc Mộc – TDLTM

9,900,000
Tượng Phật Di Lạc Trắc Mộc
 • Mã:TDLTM
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu:gỗ trắc mộc
 • Kích thước: Chiều cao 50 cm, chiều rộng 70cm
Close

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Bách Xanh TDMBX

9,900,000
Tượng Đạt ma Sư Tổ Bách Xanh
 • Mã:TĐMBX
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu:gỗ bách xanh
 • Kích thước: Chiều cao 73 cm, chiều rộng 23cm
Close

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Hương TDMH

5,500,000
Tượng Đạt ma Sư Tổ Bách Xanh
 • Mã:TDMH
 • Tình trạng:Còn hàng
 • Chất liệu:gỗ hương
 • Kích thước: Chiều cao 90 cm, chiều rộng 40cm
Close

Tượng Phật Bà Quan Âm Gỗ Bách Xanh

900,000
Tượng Phật Bà Quan Âm Bách Xanh 
 • Mã: PBQABX
 • Tình trạng: chờ hàng
 • Chất liệu: 100% Gỗ bách xanh
 • Kích thước: 9cm, chiều rộng của 12cm
 • Đặc điểm: gỗ bách xanh vân gỗ đẹp, mùi hương thơm nhẹ và dịu.
Close

Tượng Phật Di Lặc Bách Xanh

490,000
Tượng Phật Di Lặc Bách Xanh
 • Mã: DLBX
 • Tình trạng: chờ hàng
 • Chất liệu: 100% Gỗ bách xanh
 • Kích thước: 9cm, chiều rộng của 12cm
 • Đặc điểm: gỗ bách xanh vân gỗ đẹp, mùi hương thơm nhẹ và dịu.