Showing 1–12 of 13 results

Show sidebar
Close

Vòng Tay Đá Mắt Hổ – VMH

200,000
Thông số sản phẩm: – Vòng tay đá mắt hổ – Kích thước: 14ly – Mã Sản phẩm: VMH Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Tay San hô – VSH

200,000
Thông số sản phẩm: – Vòng tay san hô tự nhiên – Kích thước: 10ly – Mã Sản phẩm: VSH Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Tay Thạch Anh – VTA

200,000
Thông số sản phẩm: – Vòng thạch anh – Kích thước: 14ly – Mã Sản phẩm: VTA Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Tay Trầm Sánh 10ly – VTS10

3,400,000
Thông số sản phẩm: – Trầm sánh Vương Trầm Việt Nam vân đen và nhiều dầu, mùi thơm tự nhiên vĩnh viễn. Sản phẩm được bảo hành trọn đời. – Kích thước: 10lly – Mã Sản phẩm: VTS10
Close

Vòng Tay Trầm Sánh 12ly – VTS12

3,900,000
Thông số sản phẩm: – Trầm sánh Vương Trầm Việt Nam vân đen và nhiều dầu, mùi thơm tự nhiên vĩnh viễn. Sản phẩm được bảo hành trọn đời. – Kích thước: 10lly – Mã Sản phẩm: VTS10
Close

Vòng Tay Trầm Sánh 8ly – VTS08

2,900,000
Thông số sản phẩm: – Trầm sánh Vương Trầm Việt Nam vân đen và nhiều dầu, mùi thơm tự nhiên vĩnh viễn. Sản phẩm được bảo hành trọn đời. – Kích thước: 8ly – Mã Sản phẩm: VTS08
Close

Vòng Tay Trầm Tốc Quầng 12 ly – VTTQ12

3,900,000
Thông số sản phẩm: – Trầm tốc quầng Vương Trầm Việt Nam vân nâu sậm và nhiều dầu, mùi thơm tự nhiên vĩnh viễn. – Kích thước: 12ly – Mã Sản phẩm: VTTQ12 Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Tay Trầm Tốc Quầng 8ly – VTTQ08

2,900,000
Thông số sản phẩm: – Trầm tốc quầng Vương Trầm Việt Nam vân nâu sậm và nhiều dầu, mùi thơm tự nhiên vĩnh viễn. – Kích thước: 8ly – Mã Sản phẩm: VTTQ08 Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Tay Trầm Tốc Quầng Trụ -VTTQT12

3,900,000
Thông số sản phẩm: – Trầm tốc quầng Vương Trầm Việt Nam vân nâu sậm và nhiều dầu, mùi thơm tự nhiên vĩnh viễn. – Kích thước: 12ly – Mã Sản phẩm: VTTQT12 Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Tay Trầm Tốc Vườn 10ly – VTTV10

1,900,000
Thông số sản phẩm: – Trầm tốc vườn Vương Trầm Việt Nam , được nuối cấy theo phương pháp Vi sinh hóa có màu nâu nhạt, mùi thơm nhẹ nhàng và vĩnh viễn – Kích thước: 10ly – Mã Sản phẩm: VTTV10 Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Tay Trầm Tốc Vườn 12ly – VTTV12

2,350,000
Thông số sản phẩm: – Trầm tốc vườn Vương Trầm Việt Nam , được nuối cấy theo phương pháp Vi sinh hóa có màu nâu nhạt, mùi thơm nhẹ nhàng và vĩnh viễn – Kích thước: 12ly – Mã Sản phẩm: VTTV12 Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
Close

Vòng Trầm sánh cuốn 108 hạt – VTSC108

12,900,000
Thông số sản phẩm: – Trầm sánh cuốn Vương Trầm Việt Nam 108 hạt vân đen và nhiều dầu, mùi thơm tự nhiên vĩnh viễn. Sản phẩm được bảo hành trọn đời. – Kích thước: 6ly – Mã Sản phẩm: VTSC108